News Update

พลังจิตอาสาตัวจิ๋ว ทำความดีตามรอยพ่อ

“พลังจิตอาสา ตัวจิ๋ว ทำยางยืด บริหารกาย คลายกล้ามเนื้อ พิชิตโรค” ทำความดีตามรอยพ่อ สอนเด็กๆ บริหารร่างกายด้วยยางยืด ปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ได้เรียนรู้การออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยยางยืด เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี

ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) กรุงเทพฯ นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพ การเมือง รับมอบยางยืด จำนวน 90 เส้น จาก นายสนิท นาคะปิณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นยางยืดที่เด็กนักเรียนได้ร่วมกันร้อย ในกิจกรรม “พาจิตอาสา ตัวจิ๋ว ทำยางยืด…บริหารกาย คลายกล้ามเนื้อ พิชิตโรค” กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ ซึ่งได้มีการสอนเด็กๆ บริหารร่างกายด้วยยางยืด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย โดยชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม รวมทั้งให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยยางยืด เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรม จะได้นำยางยืดดังกล่าวไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชรา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและสามารถออกกำลังกายด้วยตนเองในพื้นที่จำกัดได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

บึงกระจับ
Previous post
ย้ำทหารทุกพื้นที่พร้อมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ฝนตกหนักทุกภูมิภาค 7-11 ต.ค.นี้
Next post