News Update

มาขยับ…ลดพุงกันเถอะ

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำ กิจกรรมทางกาย จึงเป็นที่มาของโครงการ “ชวนขยับลดพุง” ภายใต้การกำกับของสำนักส่งเสริม วิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรับรู้และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นเพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวลุล่วง สสส.จึงเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และร่วมเวิร์กช็อป ที่โรงแรมเล็ตส์ ซี หัวหิน เมื่อวันก่อน
“โอ๊ต” ภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยากรด้านการออกกำลังกาย กล่าวว่า กิจกรรมทางกายนั้นหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพฤติกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพ และมีผลต่อการป้องกันโรคต่างๆ กิจกรรมทางกายนี้แบ่งเป็น 3 ระดับคือ กิจกรรมทางกายระดับเบา คือกิจกรรมที่สามารถทำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยได้อย่างสบายๆ ส่วน กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือกิจกรรมที่ทำแล้วเหนื่อย ทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจเร็วขึ้น และไม่สามารถร้องเพลงได้อย่างต่อเนื่อง แต่พูดคุยประโยคยาวๆ ได้ ขณะที่ กิจกรรมทางกายระดับหนัก จะทำให้หัวใจเต้นแรง หายใจหอบ ไม่สามารถพูดประโยคยาวๆ ได้ เพราะหายใจไม่ทัน ซึ่งถ้าต้องการมีสุขภาพดี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 30 นาทีต่อวัน โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวง่ายๆ เช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น และสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ ในทุกๆ 1 ชั่วโมงควรมีการขยับร่างกายอย่างน้อย 5 นาที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

วังสวนผักกาด
Previous post
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี “น้องเมย”
Next post