News Update

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

ประวัติความเป็นมา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงเป็นพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาต่างๆ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ ด้วยสภาพภูมิประเทศ ที่สวยงามและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทางจังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว โดยประกาศให้เป็นเป็นอุทยานเขาสนในวันที่ 1 มีนาคม 2527

และต่อมาทางราชการได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง พ.ศ. 2528 โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีประชาชนกระจายอยู่ล้อมรอบ ส่วนพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงเป็นที่ราบสูงถึงเขาสูง ชัน ภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาสนามเพรียง เขาสน เขาคันนา เขากิ่วยาว และเขาเจดีย์ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาสน” มีความสูง 867 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่ายังสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น คลองแตงโม คลองหนองประจักษ์ คลองวังชมพูและห้วยต่างๆมากมายไหลลงสู่แม่น้ำปิงผ่านพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

ปตท.ยันปัญหา’ซีเรีย’ ไม่กระทบจัดหาน้ำมันในไทย
Previous post
ตรวจคลินิกเถื่อน ด้วยคิวอาร์โค๊ด
Next post