News Update

‘เด็กรักดี’ กวนลูกอมช่วยเลิกเหล้า-บุหรี่

เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเราได้ฟังมาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคน จนต้องมีการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิกให้ได้มากที่สุด ซึ่งตั้งแต่ที่มีการรณรงค์กันมาพบว่าสามารถลดนักสูบ นักดื่ม ลงไปบ้าง แต่ยังไม่มากนัก ฟังผู้ใหญ่พูดมามากแล้ว ลองมาฟังกลุ่ม “เด็กรักดี” จากโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จ.สมุทรสาคร

นำ โดย ด.ญ.สุรัชนีย์ ไชยบำรุง ด.ญ.จันทร์ธิดา ชัยพิพัฒน์ และด.ญ.ปิยธิดา ทิพบุตร ซึ่ง จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ที่มักพบการตั้งวงก๊กเหล้ากันสม่ำเสมอ แม้จะเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ก็มีการศึกษา ค้นคว้าหาหนทางที่จะช่วยเหลือพ่อ แม่ และญาติ รวมถึงอย่างน้อยก็คือคนในชุมชนเดียวกันให้ใช้ชีวิตห่างไกลจากอบายมุขมากที่สุด เลยเกิดเป็น “ลูกอมหญ้าหมอน้อย” น้องสุรัชนีย์ ให้ข้อมูลการทำลูกอมหญ้าหมอน้อย ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ฟังว่า หลังอบรมในโครงการของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บวกการเรียนรู้และได้รับคำแนะนำจาก ครูรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด และครูท่านอื่น ๆ ก็ทำให้ได้รู้จักกับ หญ้าหมอน้อย หรือที่เรียกกันว่า หญ้าดอกขาว “พอรู้จักกับหญ้าดอกขาวพวกเราก็ศึกษาข้อมูลต่อจากอินเทอร์เน็ต เลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และค้นคว้าในห้องสมุด ก็พบว่ามีสารไนเตรทที่ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นเกิดการชา ไม่รับรู้รสชาติ และก็พบว่ามีการเอามาทำเป็นยาช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ ก็เลยคิดเอามาทำเป็นลูกอมกัน” น้องสุรัชนีย์ บอกว่า รสชาติดั้งเดิมของหญ้าดอกขาวค่อนข้างเฝื่อน เลยปรึกษากับคุณครูเพื่อพัฒนาสูตรให้กินง่าย ๆ อร่อย โดยการ ผสมมะนาว น้ำผึ้ง จนตอนนี้ออกมา มี 3 รสชาติ คือ 1.รสมะนาวน้ำผึ้ง 2.รสมะนาว 3.รสน้ำผึ้ง ทั้งนี้ วิธีทำคือ เก็บหญ้าดอกขาวที่มีในชุมชนมาตากแดดให้แห้งแล้วนำมาต้มให้เดือด เคี่ยวให้งวด ลดไฟลงแล้วค่อย ๆ เติมกลูโคส ไซรัป หรือแบะแซลงไป กวนให้ละลาย เคี่ยวให้งวดในอุณหภูมิต่ำ ๆ แล้วค่อยเติมมะนาว น้ำผึ้งลงไป เทใส่แม่พิมพ์ ทิ้งให้เย็นก็จะได้ลูกอมเป็นก้อน ๆ จากโครงการที่เด็กรักดี เหล่านี้ทำขึ้นมาและแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชน ประกอบความร่วมมือกันของชุมชน วัด โรงเรียน ถือว่าได้ผลดี มีคนที่สามารถลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ จนนำมาสู่การคว้าประกาศนียบัตรการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการปลอดอบายมุข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

เกาะกุฎี หรือเกาะกุด
Previous post
มหัศจรรย์ ‘ข้าวโพดหวานม่วง’ พันธุ์ใหม่-ฝักใหญ่ ฝีมือคนไทย
Next post